Tirsdag 20. april,
kl. 13:00 - 16:00

Sikkerhet for bedrifter – utfordringer og hvordan bedrifter møter disse

Onlinekurs
Onlinekurs IT-sikkerhet
Sikkerhet er blitt en dominerende utfordring for både store og små bedrifter. Det omfatter alt fra tradisjonell kriminalitet som tyveri, innbrudd og underslag over politiske forhold, terrorisme, hvitvasking og sanksjoner til alle former for cyber kriminalitet eller en blanding av alt dette. Bedriftene er ofrene som blir lurt og frastjålet, men oppdager det for sent og ofte ikke vet hva de skal gjør for å beskytte seg og når det har skjedd.

Kurset tar opp hva sikkerhet er, hvordan du kan beskytte din bedrift, hva politi og myndigheter gjør samt den rolle sikkerhetsansvarlige har, HR, styre og ledelse og alle i bedriften har. Den fokuserer på cyber sikkerhet, men viser at denne metoden er flettet inn med en rekke andre metoder og mulige angrep på en bedrift.

I kurset lærer du hvordan bedriften selv kan møte disse utfordringen ved å være føre var, ta grep og ikke minst vite hva de skal gjøre selv når de er blitt utsatt for noe kriminelt. De forteller også hva politi og andre myndigheter kan bidra med.

Foredragsholdere:

Ansvarlig for seminar rekken:

Professor Kjell A. Eliassen – bygget opp og var ansvarlig for Sikkerhets masteren på Handelshøyskolen BI, forsket og undervist om internasjonalisering, globalisering, EU, regulering og sanksjoner

Forelesere:

Gjeste foreleser, Pedro Alcantara, har arbeidet i ulike selskaper og som konsulent i et eget firma med corporate security og internasjonalisering i mer enn 10 år i Brasil, Argentina og i Norge. Foreleser ved en rekke norske og utenlandske universiteter

Tidligere Ass. Politidirektør Odd Berner Malme.

Han har hatt en rekke posisjoner i norsk politi med fokus på bekjempelse av alvorlig kriminalitet og internasjonalt samarbeid. Han var politirådgiver ved den Norske delegasjonen til FN i New York. Malme var leder for OSSE Law Enforcement Mission til Serbia og er i dag engasjert i politireformer i Montenegro, Albania og Kosovo. Malme var en av initiativtagerne til etableringen av «The Global Initiative against Transnational Organised Crime» hvor han er senior adviser.
Meld deg på kurset i dag
Corporate Security for SMEs – The total challenge

Professor Kjell A. Eliassen og Vice president Pedro Alcantara, 3 timer med Q/A

Online Kurs, 20. april 2021, 13:00 – 16:00

Hovedtemaer:
Introduction: Hva er corporate security
360 graders corporate security
Hem har hvilke ansvar i bedriften
360 grader som en forretningsfunksjon
Intern risiko og ekstern risiko
Miljø risiko
Geopolitisk risiko og regulering og sanksjoner
Political risk
Cyber Security
Crises managent
Business contingency
~
Bio fra KjellA. Eliassen
Kjell A. Eliassen, født 1946, har vært professor i offentlig ledelse og direktør ved Senter for europeiske og asiatiske studier ved Handelshøyskolen BI i Oslo og gjesteprofessor senter for europeiske studier ved Friuniversitetet i Brussel. Han har vært forskningsdirektør BI 1981 – 1985, Prorector BI 1985 – 1989. Han har vært førsteamanuensis ved Universitetet i Århus, Danmark og gjesteprofessor ved flere europeiske, amerikanske og asiatiske universiteter, og er æresprofessor ved Fudan-universitetet i Shanghai og ved Jiaotong Xian University.

Eliassens hovedområder innen forskning og undervisning er: Sikkerhet, Ny verdensorden, hybrid krigføring og terrorisme, globalisering, regional integrasjon, regulering, EU-saker, telekommunikasjon og informasjonssamfunnspolitikk, egovernment, offentlig ledelse og privatisering, regulering og telekommunikasjonsindustriutvikling i Europa og Asia. Han har utgitt 22 bøker og mer enn 70 vitenskapelige artikler og bokkapitler om disse spørsmålene. Hans nyeste bøker er: Science Based Activism (2015) Business and Politics in a New Global Order (2012), European Integration Studies in Political Science (2011), Understanding Public Management (2008), European Telecommunications Privatisation (2007) og European Telecom Liberalisation (1999).
Eliassen har tidligere vært prosjektleder for flere nordiske, europeiske og asiatisk-europeiske forskningsprosjekter. Han har utviklet og vært ansvarlig for en BI Master i sikkerhetsledelse og kulturell forståelse for Hæren, som vant en EFMD Silver medalje i en paneuropeisk konkurranse. Han har også utviklet flere andre masterprogrammer og kurs om sikkerhet, globalisering og regionalisering, forordning, telekommunikasjonsregulering og strategi, informasjonssamfunn og egovernment.

Meld deg på kurset

Full pris: NOK 1800

Pris for medlemmer av SMB Norge: NOK 1000

Betaling med fakturering

Bli medlem i SMB Norge herKontakt oss
Are Jerstad
Leder for salg og markedsføring
jerstad@smbnorge.no
926 12353