Tirsdag 3. november,
kl. 13:30 - 17:00
SEMINAR: Bidrar komplementær og alternativ medisin til lavere sykefravær? Bør MVA-fritak oppheves?

Sted: Thon hotell Opera,
Dronning Eufemias gate 4, 0191 Oslo
Om seminaret
Enten man liker det eller ei, så velger svært mange nordmenn i dag å benytte seg av såkalt «komplementær» eller «alternativ» behandling for sine helseplager. Hvilken effekt har det på sykefraværet i Norge?

FØLG SEMINARET "LIVE" PÅ DINBEDRIFT.NO - TIRSDAG KL. 14:00

Tidligere i år foreslo finansdepartementet å fjerne momsfritaket på alternativ behandling. Det vil i praksis bety en prisøkning på 25 prosent for pasienter som ønsker å benytte seg av disse behandlingsformene. Bransjen selv har reagert kraftig på forslaget og hevder det vil føre til økt sykefravær.

Kritikk

SMB Norge har på sin side reagert kraftig på selve prosessen. Forslaget om å fjerne MVA-fritaket ble sendt ut 22. juni i år med høringsfrist satt til 3. august. Regjeringen foreslår dette for statsbudsjett for 2021 og saken er nå til behandling i Stortinget. Det ga en bransje som ble hardt rammet av Covid-situasjonen svært dårlig tid til å komme med sine innspill. Selv Regelrådet ga departementet strykkarakter for prosessen.

Hva betyr dette for veien videre?`

Tirsdag 3 november vil stortingspolitikere, forskere, brukere og bransjen selv få svare på alle disse spørsmålene under vårt helseseminar i Oslo. På grunn av Covid 19-situasjonen er det begrenset hvor mange som kan være med i selve salen, men alle som ønsker det kan få det med seg «live» på vår Facebook-side og her på www.dinbedrift.no.
Meld deg på seminaret i dag
Talere
Jørund Rytman
Leder for politikk og samfunnskontakt i SMB Norge
Miek Jong
Leder for Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM)
Dag Aarnes
Sekretariatsleder Regelrådet
Gorm Grammeltvedt
Advokat
Tony Holm
Styreleder i Fritt Helsevalg
Hans Andreas Limi
Fremskrittspartiets stortingsrepresentant
Hege Haukeland Liadal
Arbeiderpartiets stortingsrepresentant
Ola Elvestuen
Venstres stortingsrepresentant
Mats A. Kirkebirkeland
Høyres stortingsrepresentant
Bli med på seminaret og utvid ditt nettverk!
Program for dagen
Tirsdag 3. november
Kl. 13:30
Kl. 13:30
Registrering: Kaffe, te, frukt og wraps tilgjengelig.
Kl. 14:00
Kl. 14:00
Seminarstart

  • Intro v/ ordstyrer Jørund Rytman
  • Velkommen v/ Olaf Thommessen, Adm.dir. SMB Norge
  • Foredrag av Miek Jong, leder for Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) (foredraget skjer online fra Tromsø)
  • Foredrag av Dag Aarnes, sekretariatsleder Regelrådet. «Hva er Regelrådet og blir reglene for god utredning fulgt her?"
Kl. 14:50
Kl. 14:50
Pause
Kl. 15:00
Kl. 15:00
Konsekvenser for regjeringens forslag om å oppheve MVA-fritak. Vurdering av advokat Gorm Grammeltvedt
Kl. 15:35
Kl. 15:35
Innlegg av Per Sloth Jensen, styreleder i Akupunkturforeningen
Kl. 15:40
Kl. 15:40
Innlegg av Vivi Ann Waggestad, styreleder i Norges Massasjeforbund
Kl. 15:45
Kl. 15:45
Innlegg av Tore Fosso, styreleder i Norges Homeopaters Landsforbund
Kl. 15:50
Kl. 15:50
Pause
Kl. 16:00
Kl. 16:00
Innlegg av styreleder Tony Holm i Fritt Helsevalg og overrekkelse av underskriftskampanje på vegne av aksjonen mvafribehandling.no
Kl. 16:03
Kl. 16:03
Paneldebatt
Ordstyrer Jørund Rytman

  • Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Hans Andreas Limi, Finanskomiteen
  • Arbeiderpartiets stortingsrepresentant Hege Haukeland Liadal, Helse - og omsorgskomiteen
  • Venstres stortingsrepresentant Ola Elvestuen, Finanskomiteen
  • Høyres stortingsrepresentant Mats A. Kirkebirkeland, Helse – og omsorgskomiteen
  • advokat Gorm Grammeltvedt
Kl. 16:50
Kl. 16:50
Spørsmål fra salen
Kl. 17:00
Kl. 17:00
Møteslutt
Viktig å vite før deres møte på Thon Hotel Opera!

Med tanke på de nye lokale smittevernstiltakene som har blitt bestemt vil dette ha en betydning også ved konferanser.

Alle gjester som er på møter, konferanser, lunsj eller middag må benytte munnbind når man ikke sitter på sin stol.

Det vil si at man må bruke munnbind når man kommer og går fra restauranten til lunsj og middag, går til toalettet, forsyner seg av pausemat eller henter en kaffe.

For de som ikke har munnbind, er dette til salgs i resepsjonen til 15,- per stk.
Meld deg på seminaret

Kun 1 plass igjen!

Full pris: NOK 1500

Pris for medlemmer av SMB Norge: NOK 800

Betaling med fakturering

Bli medlem i SMB Norge herKontakt oss
Jørund H. Rytman
Leder for politikk og samfunnskontakt
[email protected]
909 33 499